Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door https://www.indenzoeteninval.be/ verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw project en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [https://www.indenzoeteninval.be/]. Via dat adres of via onze Facebookpagina kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)